Kancelaria Adwokacka Tomasz Zienowicz

adwokat dr Tomasz Zienowicz

doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Gdańskiego

kancelaria@zienowicz.com

tel. 509 39 19 11

81-342 Gdynia,

ul. Waszyngtona 34-36/415

Kancelaria Adwokacka
Tomasz Zienowicz

Poznaj szczegóły

Tomasz Zienowicz

adwokat, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, doradca w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, recenzent Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na terenie całego kraju, a w szczególności udzielaniem porad prawnych, występowaniem przed sądami i urzędami, sporządzeniem umów i opinii prawnych oraz opracowywaniem projektów aktów prawnych.

Publikacje

 • 1. Egzekucja z akcji spółek akcyjnych dopuszczonych do publicznego obrotu - uwagi de lege ferenda - Currenda 2003
 • 2. Opcje walutowe w orzecznictwie - Pieniądze i Więź 2011
 • 3. Krótka sprzedaż – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2016
 • 4. Transgraniczna działalność inwestycyjna na obszarze OECD 2017 – rozprawa doktorska
 • 5. Escrow a powiernictwo w kontekście uzasadnionych oczekiwań w procesie stanowienia prawa - PN Disputatio 2018
 • 6. Opłacalność nielegalnego hazardu - zarys teoretyczny oraz uwagi de lege ferenda - PN Disputatio 2018
 • 7. Artificial intelligence i singularity w procesie stosowania prawa - Prawo Mediów Elektronicznych 2019
 • 8. Adekwatność stawek adwokackich – sprawozdanie z badań - Palestra 1/2020
 • 9. Problematyka kosztów sądowych pomocy prawnej w świetle Konwencji o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych sporządzonej w Hadze 18.03.1970 r. – uwagi de lege ferenda - Palestra 1-2/2021
 • 10. Problematyka związana z brakiem definicji legalnej pojęcia „swap” w polskim systemie prawa – uwagi de lege ferenda - Palestra 7-8/2021
 • 11. Relacja między zasadą kontradyktoryjności a zasadą prawdy materialnej w polskiej procedurze cywilnej , Głos Prawa Przegląd Prawniczy Allerhanda 2021, t. 4, nr 2 (8)
 • 12. Surveillance capitalism - rozważania prawnoteoretyczne, Palestra 1-2/2023

Konferencje

 • 1. Zjazd Katedr i Zakładów Praw Gospodarczego Publicznego, Gdańsk 2015
 • 2. Aktualne problemy z zakresu przestępczości gospodarczej, Gdańsk 2018
 • 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Prawne aspekty udziału państwa w gospodarce", Gdańsk 2018
 • 4. Kongres Teorii i Filozofii Prawa, Katowice 2022.